The food industry The kitchen of the world

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม สถาบันอาหารร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทย จัดประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นครัวคุณภาพของโลก กิจกรรมการอบรมพ่อครัวแม่ครัว ปีงบประมาณ 2559 ภายในงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมเชฟประเทศไทย